DUVANweb.jpg

 

 

 

Höst 2002

Om kyskhet … till eftertanke …

Trots att han levde under medeltiden tycks den helige Franciskus’ popularitet inte ha minskat i den postmoderna tidsåldern då så många människor i Västvärlden betraktar sig själva, inte bara som postmoderna, utan också som postkristna. Förmodligen beror detta på att man oftast framställer helgonet främst som en profetisk gestalt som förkunnar försoning mellan människor och folk som ligger i strid med varandra på grund av diverse samhälleliga maktstrukturer, och mellan människan och naturen och människan och de övriga levande varelserna, på grund av den makt som människan utövar på jorden. Sådana temata stämmer väl överens med postmodernistisk samhällskritik.

 

Inkonsekvent nog gillar också många nutida människor, som är fullständigt trälbundna vid sin roll som producenter och konsumenter i ett prylsamhälle som världen aldrig tidigare har skådat maken till, att också höra om hur Franciskus gjorde uppror mot materialismens tyranni. Med undantag för dem som står till vänster politiskt beror detta mest på att postmodernismens irrationalistisk filosofiska hållning rymmer romantisk nyckfullhet, bara man inte gör anspråk på att ha upptäckt någon aspekt av universell sanning.

 

Fastän postmodernismen inte föraktar all religion på samma sätt som modernismen nämns den lille fattige mannens från Assisi gudsförhållande endast på ett mycket diffust sätt. Inte heller nämns helgonets kamp att underkasta sig Guds vilja, de långa stunder han tillbringar i mystisk bön, hans hängivna kärlek för Kyrkan och sakramenten eller hans fullständiga lydnad inför påven och biskoparna. Man koncentrerar sig på ett exklusivt sätt på helgonets kärlek för djuren.

 

Ja, man går förbi mycket som man möter i den helige Franciskus’ gestalt i tystnad och således ger man intrycket av att Franciskus skulle ha funnit sig mer till rätta i någon "new age" religiös rörelse, som till skillnad från den katolska kristendomen inte gör anspråk på att förmedla den unika och förpliktande sanningen som uppenbarades en gång för alla i Jesus Kristus, vilket går stick i stäv mot allt vad postmodernism heter. Om denna person-förfalskning bottnar mer i aningslöshet eller i ett missriktat försök hos kristna att ändå kunna marknadsföra något andligt med ett kristet varumärke får vara osagt. 

 

Om kyskhet säger man inte ett knyst

Postmodernistiska Franciskus-försäljare behöver naturligtvis inte förtiga faktumet att helgonet skrev i sin levnadsregel: "Bröderna skall leva utan egendom och i kyskhet och lydnad",[1] ty alla förstår att munkar levde i celibat. Det räcker att man i filmer låter den heliga Clara löpa omkring bland bröderna och ge näring åt tanken att någon slags kärleksaffär mellan helgonet och hans kvinnliga efterföljare hade ägt rum, eller borde ha ägt rum, men förhindrades av onyttiga medeltida tabun.  Man lyfter aldrig fram kyskhet som ett positivt ideal, och än mindre som ett absolut villkor för en fördjupning av människans gudsförhållande.  Man förtiger det som tydligt och klart står i den Heliga Skrift, nämligen att kyskhet är nödvändigt för den som vill vinna evigt liv genom att uppnå förening med Gud.

 

Helgonets brev till alla troende

I själva verket skrev den helige Franciskus ett brev till "alla kristna … och till alla män och kvinnor som bor i hela världen," ett brev som ligger till grund för lekmannafranciskanens särskilda kallelse, men som åsyftar inget annat än den frälsning som Gud erbjuder varenda människa som kommer till tro på hans Son, Jesus Kristus. Franciskus säger: "Guds …Son … som blev född för vår skull, skulle offra sig själv genom sitt eget blod som ett slaktoffer på korsets altare … för våra synders skull … Och han vill att vi alla skall bli frälsta genom honom och ta emot honom (hans Kropps och Blods Sakrament) med rent hjärta och kysk kropp".[2]

 

I detta sammanhang får man akta sig för att uppfatta "kyskhet" som en synonym för "sexuell avhållsamhet". Celibatets kyskhet innebär givetvis sexuell avhållsamhet liksom de ogiftas för övrigt; äktenskapets kyskhet innebär inte sexuell avhållsamhet utan livslång trohet.

 

Vidare är det också viktigt att man lägger vikt vid det som Franciskus kallar "hjärtats renhet". Dels tänker han på det som Jesus säger: "Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta",[3] dels tänker han på det, att den som lever i begär efter makt över andra människor, materiella rikedomar och överdriven sensuell njutning, lever i otukt. "Hjärtats renhet" består i att "älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och av hela din själ och av hela ditt förstånd… och din nästa som dig själv".[4]

 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att när den som älskar Gud över allt annat älskar sin nästa, så älskar han sin nästa i Gud och utifrån perspektivet av sin nästas eviga frälsning och framtid hos Gud. Kroppens kyskhet blir en konsekvens av hjärtats renhet.

 

Kyskhet kan återvinnas

Å andra sidan måste det också betonas att man kan återvinna kroppens kyskhet genom hjärtats rening. Den förlåtelse för synder man mottager genom det heliga dopet och genom sakramental avlösning är givetvis en gåva från Gud, men att bekänna sina synder utan någon ånger och utan någon vilja till att göra bot och bättring skulle inte kunna åstadkomma något som kunde kallas "hjärtats renhet", vilken är nödvändig för att uppnå förening med Gud. "Hjärtats renhet" är således varje äkta botgörares positiva mål och botgöringen blev ett livsverk för den helige Franciskus. Han fick återvinna den kyskhet som han hade förlorat genom tygellöst festande i sin ungdom – genom dans, vin, kvinnor och sång,[5] ty det medeltida tänkesättet rymde lika mycket dubbelmoral som tabu.

 

Det är alltså genom botgöring som kroppen åter blir till andens tjänare. Principen gäller inte endast för dem som är särskilt belastade med köttets synder, utan hela mänskligheten efter syndafallet. Endast Jesus och Maria föddes utan någon som helst benägenhet till synd. Därför säger Jesus till sina lärjungar: "Anden är villig, men köttet är svagt".[6]

 

Varför är det då viktigt att återvinna den kroppsliga kyskheten? Jo, därför att det är den kroppsliga kyskheten som gör det möjligt att ge sig helt – göra en fullständig gåva av sig själv – till Gud och till nästan, också i äktenskapet. Det som sångerskan med det blasfemiska "stage-name" – "Madonna" – sjunger om i "Like a Virgin" är något helt annat, ty hon beskriver endast den fåfänga och tragiska föreställningen att nästa sexupplevelse kan bli så mäktig att alla andra förbleknar. 

 

Sexrevolutionen avskaffade kärleken

Man menar att två revolutioner har inlett den postmoderna tidsåldern, IT-revolutionen år 1958 när mikro-chipset uppfanns och sexrevolutionen år 1968 när budskapet om att alla får ligga med alla utan restriktioner så får vi fred på jorden förkunnades. Det gemensamma i dessa två revolutioner var tanken att teknologi – mikro-chipset och preventivmedel – kunde befria människan för kärlek.

 

Sexrevolutionens motto - "Make love not war", såväl som det stöd som den gav åt drogkulturen under samma "parole", visade sig vara helt illusorisk. Inte bara krigshandlingar över hela världen har ökat, utan också brott och våld i våra egna samhällen. Men våld försvann inte. Numera framställer massmediernas underhållningsindustri den ena våldsfilmen efter den andra. Inte heller försvann pornografi – den finansierar "internet". Människans sexualitet exploateras ekonomiskt som aldrig förr. Idag finns det t.o.m. opinionsgrupper och det som påstås vara forskning som stöder tanken att sex mellan vuxna och barn borde tillåtas. Man frågar sig om inte det finns en länk mellan de primitiva drifter som styr sex och aggression hos människan som stärks då den andliga dimensionen av hennes varande trängs undan.

Kyskhet och kärlekens transcendens

Jesu profetia om den yttersta tiden tycks vara på väg att gå i uppfyllelse: "Laglösheten skall tilltaga och kärleken hos de flesta skall kallna."[7] I varje fall är det uppenbart att sex inte längre har med kärlek att göra i postmodernismens postkristna kultur. Den har endast med drifter att göra. Alternativt kan man säga att kärleken förlorat sin transcendentala dimension för människan, ty människan är en kroppslig, en sexuell varelse. Kyskhet är en nödvändig aspekt av hennes kärlek då den skall upphöjas över hennes driftsliv.

 

Ja, den helige Franciskus’ budskap och vittnesbörd om kyskhet, om kärlekens transcendens, ligger inte i tiden men det behövs sannerligen mer än någonsin.

 

Duvanh02bild0.jpg

 

 

 

 


Duvanh02bild2.jpgDen vanligaste framställningen av den heliga Claras kallelse är att hon blev hänförd av den helige Franciskus’ förkunnelse i Assisis kyrkor redan som tonåring och ville leva precis som en av hans tiggarbröder men fick inte p.g.a. medeltida restriktioner för kvinnor och hamnade därför bakom klausuren där hon ägnade sig åt bön för honom. Sanningen är att hon själv hade upplevt en kallelse av Gud som hon svarade på tillsammans med några andra kvinnor – Pacifica, Cristiana och Filippa. Franciskus, som hörde ryktas om Claras helighet, sökte kontakt med henne.

 

Franciskus föddes år 1181 och döptes med namnet Giovanni di Pietro di Bernadone. Hans far var en rik borgare, en köpman. Han tyckte inte om att hans son fick Johannes Döparens namn och började kalla honom Francesco. Hans mor, Pica, var fransyska (picarde) – en adelsdam. Föräldrahemmet med faderns kläd- och tyghandel låg nära det gamla Minervatemplet (Sancta Maria Sopra Minerva) vid Piazza del Commune, där vi, T.O.R. franciskanerna, har vårt konvent idag. Clara föddes år 1193 i en av Assisis ädlaste familjer. Hennes far, Favarone Offreduccio, var greve och mycket förmögen. Huset Offreduccio vid Piazza di San Rufino var ett av stadens största. Hennes mor Ortulana kan mycket väl ha tillhört den berömda familjen Ghibelline, distant avkomling av Charlemagne, och släkt med kejsar Fredrick II, som döptes av femton biskopar i San Rufinos domkyrka när hon bara var två år gammal.

 

Den heliga Clara var alltså tolv år yngre än den helige Franciskus. Han blev känd som den nyrike Pietro Bernadones bortskämde son på grund av sina störande upptåg på Assisis gator och torg, en slags musik- och danstrupp, som han själv lanserade, och hans extravaganta kalas till vilka frisinnade flickor inbjöds. Om Franciskus’ far bara tolererade hans slösaktighet och utsvävningar mest på grund av en krass strävan att imponera på andra med sina pengar och sonens utsökta smak och tilldragande stil, som var vildsint men aldrig vulgär, vet man inte. Att han inte var någon god katolik är uppenbart. Kanske var han kättare. I varje fall var slutmålet att Franciskus skulle bli riddare och adlas – om detta var fadern och sonen överens.

 

År 1198, då Franciskus var sjutton år gammal och Clara endast fem, reste sig Assisis borgare mot Hertig Konrad som tillhörde Helige Romerska Rikets tysk-romerska adel, intog Rocca Maggiore ovanför Assisi, massakrerade många av hans riddare och tvingade honom att överlåta Assisi till påven Innocentius III. Franciskus var i främsta ledet av detta uppror och vi har ingen anledning att betvivla att han deltog till fullo i alla våldshandlingar. Franciskus kan också ha varit bland dem som plundrade huset Offreduccio. I varje fall flydde Claras familj till Perugia.

 

År 1200 utbröt krig mellan Assisi och Perugia. Adeln som hade flytt från Assisi ville att köpmännen skulle kompensera dem för förlust av egendom och återuppbygga deras hus. År 1201 förlorade Assisi kriget i slaget vid Collestrada. Franciskus och några riddare från Assisi blev tillfångatagna. År 1203 blev det fred. Franciskus friköptes av sin far ur fångenskapen och en del av adeln, inklusive familjen Offreduccio återvände till Assisi.

 

Franciskus var mycket sjuk efter denna tid som krigsfånge i Perugia, men allteftersom han började tillfriskna tog han en ny ansats att nå fram till ridderskapet. År 1204 bestämde han sig för att delta i ett "korståg" till försvar för påvens timliga rättigheter under Walter de Brienne, men han fullföljde inte sin plan att ansluta sig till honom i Apulia. Istället, efter han nådde Spoleto, där han tog emot en befallning genom en anonym röst i en syn, återvände han hem. Troligen hade han också insjuknat igen och synen lämnade honom i ett förbryllat tillstånd.

 

Under år 1205 gjorde Franciskus ett misslyckat försök att återuppta sitt liv som gillekung men år 1206 blev det flera nya andliga erfarenheter. Först gjorde han en vallfärd till Rom och bytte kläder med en tiggare och började bettla. Sedan mötte han en spetälsk man som han gick fram till och omfamnade trots att han brukade fly vanställda, såriga och illaluktande människor, och gav honom en peng. Till sin förvåning var erfarenheten ljuv. Så småningom började han tillbringa dag efter dag i bön och kamp med sig själv i en grotta på Monte Subasio. På våren råkade han besöka en liten förfallen kyrka utanför Assisis murar. Under det att han fäste sin blick på den korsfästes bild hörde han Kristus tala: "Franciskus, du ser att mitt hus ligger i ruiner. Bygg upp det igen!"

 

Franciskus’ initiala omvändelse nådde sin kulmen år 1206 då han inför biskop Guido av Assisi klädde av sig, lämnade tillbaka sina fina kläder till sin far, avsade sig sitt arv, och började leva som eremit vid San Damianus’ kyrka som han redan hade börjat bygga på. Då var Franciskus tjugofem år gammal. Vid den tidpunkten var Clara tolv år gammal. Hon bevittnade inte dramat på torget, men kan mycket väl ha hört talas om det.

 

Den heliga Clara behövde inte omvända sig från ett syndigt leverne som den helige Franciskus. Hon fostrades av sin mor till att leva ett mycket fromt liv. Vi vet att hon ägnade sig åt tidegärden, hade omsorg om de fattiga och bar en grov dräkt under sina fina kläder. Vi vet att hennes kusin, Rufino, chockade familjen då han år 1209, när Clara var femton, anslöt sig till den lilla grupp av botgörare som hade sällat sig till Franciskus, men vi vet inte om hans steg påverkade henne. Vad vi vet är att hon innan hon fyllde sjutton hade avlagt ett privat löfte att leva som ständig jungfru och donerat sin hemgift åt de nödlidande. Enligt Kyrkans lag kunde Clara ha tagit detta steg så fort hon fyllde femton. Många lombardiska riddare bad om hennes hand i äktenskap. Ranieri de Bernardo friade gång på gång – men hon avvisade alla med samma motivering, att hon redan tillhörde Gud, och Gud allena. Och hon levde i huset Offreduccio som i ett kloster.

 

När Clara först hörde den helige Franciskus predika offentligt vet vi inte. Han fick tillstånd av påven "att predika bot till alla" år 1209 och då började han också predika i San Rufinos domkyrka där Clara gick i mässan.

 

Clara fick också träffa Franciskus personligen, inte bara en gång utan flera gånger. Vid dessa hemliga möten talade Franciskus om andliga ting.

 

Viktiga källor förklarar att det var just Franciskus som tog initiativ till dessa möten. Han hade hört talas om Claras helighet! Å ena sida förhöll det sig så att hon var en inspiration för honom. Å andra sidan ingav han henne mod att bryta upp från sin familj för att leva i fullständig fattigdom såsom han hade gjort. Kanske insåg han att hans egen romantiska profetia om San Damianus’ Kyrka, som han återställde - "att en dag skulle heliga jungfrur bo där" – kunde nu gå i uppfyllelse genom Clara di Favorone.  På kvällen, Palmsöndagen år 1212, tog Clara steget. Hon lämnade huset Offreduccio genom en dörr som aldrig öppnades förutom i ett nödläge, den som var barrikaderad av tunga bjälkar och en järnstång. Hon vände sina steg mot Franciskus som väntade i Santa Marias, Änglarnas Drottnings, lilla kyrka. Han klippte av hennes blonda hår och gav henne slöjan, och dräkten med repet kring midjan, vilka skulle känneteckna "de fattiga damerna" av hans "andra orden". Vid denna tidpunkt var han trettioett år gammal. Hon var nitton.

 

Alltså blev den heliga Clara inte den helige Franciskus’ andliga brud, ty han var redan den stora Konungens Härold och Fru Fattigdoms trolovade, och hon, hon var redan Kristi brud, en evig jungfru. De hade var sin kallelse – olika – men ändå samma, ty den fattige Kristus kan man också umgås med likväl i klausurens avskildhet som på tiggarstråk.

 

 

Franciskanska Lekmannaorden

– ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS –

 

 

Till den franciskanska ordensfamiljen, som består av flera olika grenar av manliga franciskanbröder, klarissor, samt många manliga och kvinnliga franciskanska kongregationer, hör också lekmanna-franciskanerna, både män och kvinnor[8], gifta och ogifta, som inte lever i något kloster eller konvent utan i världen. De behåller sin egendom och har oftast vanliga yrken och arbeten. Väckta av den helige Franciskus’ exempel, vill dessa lekmannafranciskaner göra bot i sina egna hem och leva i ständig omvändelse enligt en gemensam regel. De tillhör lokala fraterniteter[9] och en världsvid orden omfattande omkring 1,000,000 människor. Lekmannafranciskaner är måna om att vara Katolska Kyrkans lydiga tjänare och tjänarinnor. De är förpliktade att leva i enlighet med hennes bud och sakramentala ordning. Precis som präster och klosterbröder och klostersystrar ber de Kyrkans tidegärd dagligen enligt någon godkänd form.

 

Franciskanska Lekmannaorden har sitt historiska ursprung i helgonets "tredje orden"[10], d.v.s. det levnadssätt, vilket han föreskrev "botgörare" som sökte hans råd. Denna orden har i sin tur blivit indelad i två självständiga grenar eller ordnar, den reguljära grenen eller orden, som består av bröder och systrar som lever i kloster eller konvent, och den sekulara grenen (lekmannagrenen) bestående av lekmän och kvinnor som lever i världen.

 

Att vara botgörare i den franciskanska traditionen innebär att man genom en radikal sinnesändring vill leva i daglig omvändelse och bättring, genom bön, gottgörelse och apostolisk verksamhet. Sann omvändelse innebär ju alltid en sådan omdaning av människans inre att den också åstadkommer en omdaning av hennes yttre beteende, d.v.s. helgelse. Detta i sin tur förutsätter en radikal överlåtelse åt Gud och tillit till hans nåd som frigör botgöraren att vinna det enda väsentliga i livet[11] – ett frälsande gudsförhållande. 

 

Man skulle kunna beskriva Franciskanska Lekmannaorden som ett altare uppbyggt av:

 

(A)    en grund bestående av – (1) den katolska tron och (2) Franciskus’ exempel och  OFS’ levnadsregel;

(B)    fem pelare – (1) bot  (2) bön  (3) gemenskap  (4) evangelisation och  (5) kärleksgärningar; samt

(C)    ett altarbord som utgöres av – personlig helgelse – vilket är målet med medlemskap och

(D)    två ljusstakar som lyser på altarbordet –  (1) inspiration och  (2) disciplin.

 

Duvanh02bild1.jpg

 

 

 

Hos oss på klostret – några urklipp

 

HÖNSHUSET INFLYTTNINGSKLART

Broder Stefan och Michael, postulanten, har arbetat under sommaren och även in i september månad med att genomföra en upprustning av klostrets hönshus på Ekhaga. Om nu höns har samma smak som svenskar i gemen, och uppskattar stugor målade i faluröd färg omgivna av skog, kommer det inte att vara svårt att hitta nya hyresgäster. De gamla hyresgästerna fick tyvärr inte överleva reparationen, eftersom  äggproduktionen uteblev vecka efter vecka.  Det blev uppsägning och hönsen fick avsluta sin livsgärning som huvudrätt på ett av klostrets gästabud. Bröderna kunde dock inte hålla på regeln som blivit sed i vårt land - "sist in, först ut" - eftersom de yngsta pullorna värpte åtminstone några ägg per vecka. Det stora dilemmat var att de allra äldsta hönorna hade så segt kött att de var otjänliga som människoföda.  Alltså fick räven, som länge hade strukit omkring hönsgården, ett rejält skrovmål.

 

FÖRESTÅNDAREN SLAGEN MEDVETSLÖS AV BRÖDER

På gamla dagar har Broder Frans-Eric börjat spela tennis med klostrets yngre förmågor. Det har gått rätt bra och föreståndaren påstår att även känslan för "backhand" satt kvar någonstans i bakhuvudet. Åtminstone satt den där till dess att han försökte "stila sig", ramlade baklänges på banan, slog i huvudet, tappade medvetandet och kom inte ihåg vad han gjorde där, då han vaknade ett par minuter senare och fick föras till sjukhus där hans huvud "skannades" och plåstrades om. Det blev givetvis ett litet avbräck i Broder Frans-Erics sent påkomna idrottskarriär och han tycks ha lagrat några omtvistade minnen på sin spruckna "hårddisk", eftersom han nu påstår, trots brödernas protester, att det var han som skulle ta hem segern innan olyckshändelsen.

 

TILLBAKA TILL ITALIEN

Broder Antonius har varit hemma hos oss i Sverige i tre månader, men i skrivande stund håller han på att packa ner sina böcker, ty höstterminens studier i Assisi börjar så snart man har firat den helige Franciskus’ fest. Bröderna i Assisi har häpnat över hur fort han lärt sig att hantera deras språk. På något sätt låter samtal alltid mer intensivt på italienska än på svenska. Broder Antonius har man ju aldrig kunnat kritisera för bristande intensitet ens här hemma. Också svenska talar han oftast med armar och ben såväl som med tunga. Kortväxt och mörk som han är, tror många att han är infödd italienare och enligt rykten kallas han av grannarna i Assisi för den lille Franciskus.

 

DEN SOM SPAR, HAN HONUNG HAR

Broder Maximilian påminner ständigt Broder Ingmund om hur mycket honung hans bin har dragit in i sommar, eftersom det är denne, som i egenskap av klostrets kassör, måste betala räkningar för bigårdens alla redskap. "Går det ihop?", frågar han med allvarlig min, då stackars Br. Maximilian begrundar hur mycket han skall ta betalt för en burk honung. Men si, då kassören själv skall breda sin frukostmacka och hans favorithonung fattas därför att Br. Maximilian inte har sparat tillräckligt många burkar av den sorten åt honom, då sjunger han minsann en annan melodi och då är det en självklarhet att bröderna inte skall tänka på ekonomi i alla lägen.

KLOSTERKATTEN

Vår fyrbente broder, Rufus, blir i regel mycket glad då d.h. Franciskus’ särskilda vänner – fåglarna – besöker klostrets trädgård, vilket han egentligen betraktar som sitt eget revir. (Br. Rufus har inte avlagt något löfte om egendomslöshet.) Ja, små fåglar älskar han, men inte stora, och han menar att budet om kärlek till fiender omöjligen kan omfatta skator. I somras har dessa nämligen varit så fräcka att de gång på gång tagit sig in i köket och ätit upp maten på hans högst personliga fat. Han citerar också en bevistext för sin tolkning av kärleksbudets begränsningar. "Se på fåglarna under himmelen! De skördar icke, de samlar icke in i förrådshus. Därför får ni dem som föda, ty ni är mycket mer värda än aldrig så många sparvar. Men skator, dessa förbannade, må de draga bort till den eviga elden som är förberedd åt djävulen och hans änglar." (Katternas Bibelkommission)

 

 [1] Den Stadfästa Regeln, kap. 1.

[2] Brev till de Troende (andra redaktionen), 3.

[3] Matt. 5:28

[4] Matt. 22:37, 39. Brev till de Troende, 4.

[5] I Celano 1.

[6] Matt. 26:41.

[7] Matt. 24:12

[8] I själva verket kan präster också tillhöra denna orden, vars officiella namn är  DEN FRANCISKANSKA SEKULARORDEN.

[9] Den lokala fraterniteten, som håller sina möten på Franciskusgården, heter Heliga Korsets Fraternitet.

[10] Den första orden består av 3  självständiga ordnar: minderbröder, konventualer och kapuciner.

  Den andra orden består av olika grupperingar  av klaustrerade klarissor.

[11] Se Luk. 10:38-41. "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Endast ett är nödvändigt. Maria har
   valt  den goda delen, och den skall inte tagas ifrån henne
."