18:e  söndagen under året 2010

Årg. C / Luk. 12:13-21

 

Inledning

 

Det var vanligt att man gick till rabbinen för att lösa tvistefrågor i familjen eller bland byborna. Seden går tillbaka till Mose som inte bara gav folk Guds lag utan också tjänade dem som domare. Sedan, under en lång tid, styrdes Israel av ”domare”, och även när Israel fick en konung, förväntades av denne att han skulle döma mellan tvistande parter. Salomo fick t.ex. döma mellan två skökor som båda gjorde anspråk på samma barn, då den ena hade legat ihjäl sitt eget barn. Hans berömda dom, att barnet skulle huggas i tu, avslöjade vem den riktiga modern var, ty den riktiga modern kunde inte tillåta att barnet skulle dödas.

 

Nåja, nu ville den ene brodern i dagens evangelium få Jesus att tvinga den andre att dela arvet med honom. Jesus använde sig av tillfället för att berätta en liknelse som varnar för den makt som ”Mammon”, d.v.s. ”materiella ting, och även världslig makt” kan få med oss, vilken blir till skada för vårt eviga väl.

 

Vad vi vill veta och förstå, givetvis, är varför ”pengar och makt” måste betraktas som farliga ting. Alla vet att ”pengar och makt” också tillåter oss att göra mycket gott.

 

Första delen

 

För det första är det viktigt att inse att “Mammon” alltid kan snärja oss på så sätt att vi inte längre kan prioritera vår egen och andra människors frälsning och helgelse, vilka måste betraktas som det jordiska livets viktigaste mål.

 

Men varför är just pengar och makt så farliga? Kan inte betoning på sexualiteten, till exempel, vara lika förrädisk?

 

Jo! Absolut! Och i vår egen tid har kanske den villkorslösa betoningen på att människor under alla omständigheter måste få tillfredställa sexualdriften med vem som helst i tid och otid kanske blivit det främsta hindret för ett liv i Gud. Men ”Mammons” makt över oss har inte minskat på grund av samhällets översexualisering, såsom man under 60-talets ”flower-power” revolution lovade att det skulle göra. Tvärtom! Det verkar som om människors tro på det moderna samhällets evangelium om att ”fritt sex” kommer att göra henne lycklig går hand i hand med det postmoderna marknadsamhällets budskap om ”den fria marknaden”. Många menar idag att den otyglade marknaden är vägen till ett paradis och den globaliserade ekonomin lovar att bli en ny ”lustgård” för mänskligheten. Ja, man ser inte så mycket fel i att kunna köpa sex också.

 

Skall man jämföra de andliga farorna i att bruka sin sexualitet i strid mot Guds lag och Jesu Kristi evangelium och att bruka pengar och makt i strid mot Guds lag och Jesu Kristi evangelium, så får man ändå dra slutsatsen att det är minst lika lätt att lura sig själv då man hamnar i ”Mammons” grepp som när man handlar i ”köttets” grepp.

 

Detta är det första.

 

Andra delen

 

För det andra lär denna liknelse oss genom ”den rike dåren” att ”Mammon” mycket effektivt kan göra oss blinda för hela mänsklighetens egentliga fiende – den fysiska döden, vilket sexfixering inte gör på samma sätt, eftersom den sexfixerade blir mycket medveten om de gränser som åldrandet och fysiskt förfall medför. Om den fysiska döden besegrar oss och lämnar oss i avsaknad av all andlig beredskap att motstå den andra döden, den själsliga döden, d.v.s. evig skilsmässa från Gud, då blir vårt nederlag totalt.

 

Människans odödliga själ är ju det sammanhållande bandet mellan vår jordiska kropp och vår himmelska kropp, den kropp som vi skall "återfå" vid uppståndelsen på den yttersta dagen, vilken är en ”ny” kropp eftersom den gamla kroppen uppstår i ett förhärligat tillstånd.

 

Men ”Mammon” får makt över våra själar på ett mera direkt sätt än köttet. Man kan begå många ”köttsliga” synder utan att den Onde får själen i sitt våld. Det sexuellt tilldragande som en människa äger avtar med tid – hon åldras – hennes kropp förlorar sitt intresse för andra, men hennes plånbok förblir alltid lika intressant. Likaså hennes makt i samhället. Och det är just då en människa lyckas bygga upp ett riktigt ekonomiskt imperium eller ett riktigt politiskt imperium, ett riktigt kulturimperium, att hon kan inbilla sig att hon redan nått fram till odödlighet utan en tanke på Gud.

 

Men Gud säger: ’Din dåre, i natt skall ditt liv tagas ifrån dig, och all den makt och allt det materiella som du har samlat på dig, vem skall få det?’”

 

Avslutning

 

Missförstå mig nu inte. Jesus säger att man kan och bör använda ”Mammon” till Guds ära, att man kan och bör använda materiella ting, pengar, makt, status, inflytande, utbildning och allt som hör samman med ”Mammon” på rätt sätt. På ett annat ställe säger han t.o.m. ”Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige eller orättrådige Mammonså att dessa, d.v.s. de nödställda och gudfruktiga som man hjälper med sina pengar, tar emot er i de eviga boningarna när världens rikedomar har tagit slut.” (Luk. 16:9) Men, ”Mammon” måste man ändå alltid använda på ett ytterst varsamt sätt – i enlighet med andliga principer. Det händer så lätt att den som tror sig äga mycket, blir ägt av mycket. Jesus säger: ”Där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara.(Matt. 6:21) Dåren i Jesu liknelse kanske också tänkte göra mycket gott så småningom med allt han ägde, men döden hann upp honom innan han kunde växla in jordiska gods för himmelska.

 

Broder Frans-Eric T.O.R.