1:a söndagen i Advent

 

Årg. A, andra valet År 2010

Matt. 24:37-44

 

Inledning

 

Eftersom Adventstiden syftar både mot Kristi ankomst i världen för mer än 2000 år sedan och hans återkomst då världen går under, bör vi inte vara förvånade att evangelietexten för den första söndagen i Advent syftar just på hans återkomst och den yttersta domen. I Sverige kan vi antingen läsa detta evangelium, som läses för det mesta utanför Sverige, eller göra som vissa länder som har behållit det medeltida bruket att läsa om hans intåg i Jerusalem. Då frestas vi inte att redan börja fokusera enbart på jul. Ändå förstår alla att Jesu återkomst kommer att ställa världen och hela mänskligheten inför samma frågor som hans ankomst i världen för mer än 2000 år sedan. Är han, var han den väntade Frälsaren? Är han min Frälsare?

 

Första delen

 

Detta evangelium erkänner att människor alltid tenderar att bli mest upptagna av jordnära sysslor och beslut, med arbete och med förströelse. Inför den stora katastrofen som kom över hela den värld som var känd för Bibelns folk på Noas tid, den stora floden, som vi kallar "syndafloden", så var folk upptagna med "att gifta sig och bli bortgifta", och förmodligen med att köpa och sälja, förmodligen också med att utföra sitt dagliga arbete och göra framsteg i samhället, och att förnöja sig med att "äta och dricka". Jesus målar en skrämmande bild av vad som väntar oss: "Två män är ute på åkern, den ene upptas i himmelen och den andra lämnas kvar för att dömas." Två kvinnor mal vid samma kvarn, den ena tas upp och den andra lämnas kvar för att dömas". Jag parafraserar, men det är viktigt att ni tar till er andemeningen. Den som sysslar endast med det jordiska, som inte tänker på Gud och sin eviga framtid har gjort en total missbedömning av syftet med det jordiska livet, enligt Jesus. Det jordnära är det illusoriska. Syftet med det jordiska livet är att vinna tillträde till det överjordiska.

 

Andra delen

 

Jesu andra liknelse i detta evangelium är lika omskakande och ställer till lika många frågor. Han säger: "Håll er vakna. Ni förstår att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven skulle komma, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset och stjäla. Därför måste ni också vara beredda."

Vem är då tjuven? Jesus tänker säkert på Satan, på djävulen. Han bryter sig in i våra liv och stjäl det som är mest värdefullt. Han övertyger oss om att det är Gud som har ljugit för oss, då i själva verket det är han som är "lögnens fader". Han säger att vi kan vara våra egna gudar om vi bara vill, att det är Gud som är ansvarig för det elände som råder i vår värld och att vi kan klara oss utan straff om vi bara påpekar detta och sedan bryter alla hans bud. När världen ser ut som den gör, då får Gud hålla tyst om vi kommer på våra egna lösningar.

Men Jesus säger, att det ändå är Gud som dömer. Han har överlämnat världen i våra händer; det är vi som står till svars. Hade vi velat det, så hade världen sett ut helt annorlunda än den gör.

 

Avslutning

 

Är vi ärliga så vet vi också att det var Jesus Kristus som sade att vi inte skulle ägna oss enbart åt att fråga: "Vad skall vi äta och vad skall vi dricka och vad skall vi kläda oss med”, att en sådan hållning är hednisk och hindrar oss från att förbereda oss för Guds rike. Detta sade han inte därför att han menade att det var likgiltigt om människan hade något att äta eller dricka eller att ha något att kläda sig med, utan därför att vi skulle vara beredda att dela med oss av vad vi har, om vi förstod våra fysiska behov, att våra jordiska behov inte är det som är avgörande inför evigheten. Han sade: "Sök först Guds rike, så skall allt det andra tillfalla er." Och varför sade han så? Jo, därför att han visste att när människan, som behöver Gud mer än allt annat, endast ägnar sig åt det jordiska, så får hon aldrig nog så att hon förmår dela med sig av vad hon har. Det är just den som söker det överjordiska som har lätt att dela med sig av det jordiska, och det är just den som kan vinna det som inte hör denna världen till.

 

Broder Frans-Eric T.O.R.