Den helige JOSEF, ARBETAREN, år 2010

 

Inledning

 

Oftast tänker vi på Maria och Josef som Jesu familj då vi firar Jul.  Maria har för oss katolska kristna också en självklar plats i Guds frälsningsplan och i vårt fromhetsliv. Genom hennes "ja" till Gud blev Guds evige Son en människa. Hans mänskliga natur har han fått från henne - han är av hennes kött och blod. Sin gudomliga natur hade han från all evighet av den evige Fadern, ty han är inte bara en människa, han är den andra personen i den Heliga Treenigheten - han är utgången från Gud Fadern. Josef är alltså bara hans fosterfader.

 

Vi bör dock inte säga att Josef är "bara" hans fosterfader. Tänk vilken kallelse som var Josefs - kallelsen att uppfostra Guds Son. Vem skulle våga detta. Man glömmer alltså att Jesu mänskliga natur också formades av Josef, för den mänskliga naturen är inte endast frågan om ett genetiskt arv. Josef var Frälsarens förebild just som man. Jesus gick in i Josefs roll i familjen, i samhället - ja, han övertog Josefs arbete - tidigt. Antagligen dog Josef när Jesus var endast tonåring. Och Jesus levde som timmerman eller snickare i Nasaret till dess att han var omkring 30 år gammal.

 

När vi firar den helige Josef, arbetaren, firar vi inte endast ett helgons dag, vi firar dagen inte bara därför att Josef kan vara en förebild för oss - vi firar en aspekt av Jesu mänskliga natur. Vi firar också familjens, hemmets och arbetets plats i Guds frälsningsplan.

 

Första delen

 

Jesus lärde sig alltså att vara en man av sin fosterfader Josef. Det är nog så att arbete är ännu viktigare för män än för kvinnor - och det är så även i den moderna världen trots att många kvinnor också förvärvsarbetar. Fråga vilken psykolog du vill - så får du se. En mans självuppfattning vilar i högre grad på det han utför, det arbete han gör, vad han kan åstadkomma i världen. En kvinna har sitt värde antingen hon förvärvsarbetar eller ej - för hon bygger upp hemmet och tar hand om barn och även vuxna människor på ett annat sätt än vad en man gör, vilket på intet sätt behöver minska värdet av det förvärvsarbete som hon eventuellt gör, eller den karriär hon eventuellt gör i samhället. Gud har ju skapat män och kvinnor till jämlikar – hon är av samma kött och blod som han. Hennes själ är i lika hög grad skapad av Gud som hans.

 

En del människor tror att arbete bara är ett straff, att arbete är ett nödvändigt ont. Står det inte så i Bibeln? Både "Ja" och "Nej". Det var givetvis genom Adams brutna Gudsförhållande som arbetet blev ett straff. Efter syndafallet sade Gud till Adam: "Marken är förbannad för din skull. I ditt anletes svett skall du bruka den och den skall frambringa törne och tistel. Av jord är du kommen och jord skall du åter bli." Men var det inte meningen att människan skulle arbete då hon skapades. Jo, men från början skulle arbete inte vara ett straff; arbete skulle vara en glädje - arbete skulle vara att ta del i Guds skapelseverksamhet - att vara medskapare med Gud. Och när vi som tror på Jesus Kristus och hans uppståndelse från de döda, arbetar, så kan arbetet återfå en hel del av sin ursprungliga glädje. Ty vi vet att allt inte är förgäves. Vi kommer att uppstå och det blir en ny himmel och en ny jord - våra insatser kommer att behålla sitt värde. Livet är inte bara "den korta tiden vi vandra här med mycket möda och stort besvär". Jesus fick sin yrkesskicklighet och sin arbetsglädje från Josef.

 

Andra delen

 

Glöm inte heller att i judendomen har just fadern en mycket framträdande roll i sonens religiösa uppfostran. Det var alltså så att Jesus följde med Josef till synagogan. Det var genom Josef och de övriga männen i synagogförsamlingen i Nasaret som Jesus lärde sig att läsa den Heliga Skrift på hebreiska och lärde sig att bedja och lärde sig den mosaiska lagens bud. Josefs roll i Frälsarens fostran hade alltså även sin stora andliga betydelse. Jesus var ju en jude - han var man och han var jude. Andligt arbete är också arbete. Aposteln Paulus skriver: "Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning". Idag lider många människor av att de aldrig lärt sig att utföra det andliga arbete som gör människan till en fullvärdig andlig varelse. De tror att det arbetet gör sig självt.

 

Avslutning

 

Josef lät Jesus bli livets brännpunkt för honom. Jesus fick stå i centrum i Josefs hem och i Josefs arbete. Jesus var ju Josefs lärling.

 

Vi har en annan kallelse än Josef, givetvis, men vi är dock kallade att låta Jesus bli livets brännpunkt och att låta Jesus stå i centrum i våra hem och i våra arbeten. Inte heller skall våra hem och våra arbeten byggas upp endast på materiellt tänkande eller på tanken om egen njutning och framgång. Vill vi att det som vi hänger oss åt i hemmet och i arbetet skall bära frukt, inte bara i tid men också i evighet, då måste faktiskt Jesus Kristus få vara med i livets alla beslut och sammanhang.

 

Broder Frans-Eric T.O.R.