22 sönd. per annum 2011

(Årg. A) Matt 16:21-27

 

Inledning

 

‘‘Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors!’’ Så sade Jesus till Petrus, då denne ville övertala honom att han inte skulle lida och dö i Jerusalem.

 

Motsäger Jesus sig själv. Raderna som står innan detta stycke i Evangeliet lästes upp förra veckan. Efter det att Petrus bekände honom som Israels Messias och Guds Son, sade Jesus: ‘‘Du är Petrus, Klippan, och på denna klippa skall jag bygga min kyrka och helvetets portar skall inte bli den övermäktig. Och jag skall ge didg himmelrikets nycklar. Vad du löser på jorden skall vara löst i himmelen och vad du binder på jorden skall vara bundet i himmelen.’’

 

Var Jesus inkonsekvent? Eller går det inte att lita på Evangeliet överhuvudtaget? Finns det en del som står där som inte stämmer överens med vad Jesus sade och lärde?

 

Svaret är att vi måste skilja mellan vad Petrus sade genom den Helige Andes ingivelse och vad han sade av sig själv, det som speglar han mänskliga svagheter. Allt vad en påve säger är inte ofelbart. Enbart det som är ämnat att i kraft av dennes ämbete vara till säker undervisning för hela kyrkan i överenstämmelse med vad kyrkan överallt har trott och lärt. En påve är inte ofelbar när han, till exempel, säger: ‘‘Det är pastoralt klokt att sammankalla ett ekumeniskt koncilium.’’ Det kan vara mycket oklokt att göra så. Men när konciliet sammankallas och när påven bekräftar vad konciliet officiellt lär (och här måste man håller sig exakt till vad som står skrivit) – då är läran i sig ofelbar.

 

Petrus skulle bättre förstå sina egna personliga svagheter då han kom att förneka Jesus, då han stod inför det stora rådet, då han var på väg till korset.

 

Vårt ämne i dag är dock inte Petrus och det petrinska ämbetet. Vi skall koncentrera oss på vad Petrus vägrar att acceptera, nämligen   korset  Jesu kors och det kors som Jesus bad honom att bära. För Jesus sade också: ‘‘Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.’’

 

 

Första delen

 

Varför måste Jesus dö på korset ?

 

Det enkla svaret är att korset är syndens konsekvens – synden resulterar ju i lidande och död. Egentligen förhåller det sig inte så att synd resulterar i lidande och död inte bara därför att Gud har bestämt sig för att straffa dem som är honom olydiga. Nej. Det förhåller sig så därför att människan inte kan finna någon bestående lycka som stämmer överens med hennes innersta längtan utan Gud.

 

Människan är skapad med en längtan att leva i evighet.

 

Hon längtar efter vad ingen annan människan kan ge henne.

 

Hon längtar efter Gud.

 

Hon kan dock inte se eller uppleva Gud direkt under det jordiska livet. Hon skapar ständigt avgudar. Hon satsar ständigt fel, eftersom hon inte lever i tron på att det ändå förhåller sig såsom Gud har sagt. Att han är den enda och yttersta verkligheten. Och Gud är inte ett medel att nå andra mål – han är målet.

 

I den fallna världen härskar synden. Människan, som är ständigt missnöjd med livet utan Gud, lever i strid med sin mänskliga värdighet. Hon blir värre än ett djur. Därför blir det  krig, omoral, lögn, stöld etc. p.g.a. människans jakt efter tillfredställelser som aldrig tillfredställer i längden.

 

Korset är både ett exempel på detta och Guds sätt att förlossa dem som kommer till tro, från syndens och dödens makt. Den eviga dödens makt. Att rädda dem från den själsliga döden.

 

Andra delen

 

Men   och detta är ett stort MEN –  den som kommer till tro på Jesus och kraften i hans offerdöd på korset, då han tog syndens konsekvenser på sig som ett frivilligt och oskyldigt offer, måste också ta korset på sig.

 

Varför? Jo, därför att man inte kan ta emot Guds kärlek, den kärlek som är så stor och stark att den kan övervinna synden , döden och djävulen, utan att gå i Jesu efterföljelse. Kom ihåg att Jesus uttryckligt säger att det är djävulen som hindrade Petrus att ta emot hans evangelium, budskapet om korset. Man kan alltså inte ta emot Guds förlossande kärlek utan att vara villig att leva i den. Man kan inte ta emot frukterna av vad Jesus har gjort på korset utan att själv ta upp korset.

 

Vad betyder nu detta - ‘‘att ta upp sitt eget kors’’?  Jo, det betyder att offra sig för andra och för alla i Jesu efterföljd. Att älska dem som inte älskar. Att älska dem som är likgiltiga för dig. Att älska dem som har förorättat dig. Att älska dem som har motarbetat dig. Att älska dem som hatar dig. Endast så kan du tillsammans med Jesus förlossa dessa människor.

 

Detta betyder dock inte att du skall vara en dörrmatta för alla. Det betyder att du skall verka för människors egentliga väl och deras eviga frälsning under alla omständigheter – vad det än kostar dig.

 

Avslutning

 

Inte att undra på att Petrus inte förstod Jesus. Att han inte ville förstå Jesus. Inte att undra på att djävulen kunde hindra Petrus att i denna stund ta emot Frälsarens ord. Men Petrus kom att förstå allt detta, och till sist blev han också korsfäst. Han sade: Korsfäst mig med huvudet nedåt, ty jag är inte värdig att dö på samma sätt som min Frälsare.

 

Broder Frans-Eric T.O.R.