Nionde söndagen u å 2011

Årgång A – Matt 7: 21-27

 

Inledning

Många människor tror att alla kommer att bli frälsta till sist – också dem som inte kommit till tro på Jesus Kristus. Man kan tycka att eftersom Jesus gång på gång talar om att inte alla människor kommer att bli frälsta och säger tydligt och klart att många kommer att gå förlorade behöver vi inte säga så mycket om detta idag. Jesus talar ofta om helvetet och säger att den breda vägen på vilken de flesta vandrar i livet leder dit.

 

Det som han säger i dagens evangelium ger oss dock ännu mer anledning att rannsaka oss själva beträffade vårt andliga tillstånd. Han säger att inte ens alla som tror på honom och ropar till honom "skall kunna komma in i himmelriket". Sedan berättar han om huset som är byggt på berggrund i kontrast mot huset som är byggt på sand för att mana oss till självrannsakan. Och vad innebär det att bygga på berggrund, vad är detta för ett andligt bygge? Jo, det innebär att man gör det som överensstämmer med den himmelske Faderns vilja.

 

Första delen

Det är rätt förvirrande, men ändå nyttigt att läsa inledningen till dagens evangelium.  "På den dagen kommer många att säga, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?" Vi skulle kunna tillägga, "Har vi inte gjort många barmhärtighetsgärningar i ditt namn?"

De fornkyrkliga ämbetsbärarna förnekade faktiskt inte att under kunde utföras av hedningar eller av dem som falskeligen bekände sig till Kristus, ja, även i Apostlagärningarna läser vi om judiska exorcister som infogade Jesu namn i sina besvärjelser. Origines säger att helbrägdagörande krafter är i sig varken goda eller onda. Under som utförs med demonernas hjälp är givetvis av ondo. Under som tillskrevs Aeskalapius, läkedomens gudom enligt de hedniska myterna, är kanske mera tvetydiga och motsvarar eventuellt vår egen tids syn på naturens krafter. Poängen är dock att krafter som kan påverka ens framtid i den här världen är något helt annat än dens makt som kan försona den syndiga människan med den ende sanne Guden genom sin offerdöd på korset och sin uppståndelse från de döda.

När Jesus botar en människas sjukdomar eller driver ut en ond ande som har besatt en människa, gör han det som ett tecken som skall inspirera oss att söka vår eviga frälsning hos honom. Detta är det första. Evig frälsning har inte med hälsa och framgång i den här världen att göra.

 

 

Andra delen

För det andra säger Jesus att bruk av hans namn inget betyder om inte det förenas med lydnad – att man håller hans bud – vilket är vad han menar då han talar om den himmelske Faderns vilja. Bruk av Jesu heliga namn betyder inget om det inte förenas med hörsamhet och uthållighet. Just därför kan man jämföra trons lydnad med ett bygge, ty det är ett andligt bygge. Och vi kan räkna med att det kommer stormar, då alla våra förväntningar vänds upp och ner. Våra planer och förhoppningar går inte alltid i uppfyllelse. Våra böner tycks gå obesvarade ibland, trots att vi har avsett att hålla fast med vår tro. Hörsamhet och uthållighet måste alltså prövas. Vad har vi byggt vår tro på? Har vi kanske byggt enbart på det som tilltalar vårt eget behov av beröm? Överger vi den himmelske Faderns vilja då saker och ting tycks gå emot oss? Vi kan faktiskt räkna med att Gud kommer att pröva vad vi har byggt vår tro på, eller åtminstone tillstädja att den Onde prövar vad vi har byggt vår tro på.

 

Avslutning

Nu vill jag inte att någon av er uppfattar saken så, att Gud inte ger hjälp under det jordiska livet – att han tillåter att vad som helst händer den som tror för att se om hans tro håller. Gud prövar oss inte utöver vår förmåga att stå fast, men vi skall inte föreställa oss att det är ett tecken på särskild nåd att vi slipper alla prövningar. Gud enfödde Son från all evighet, prövades hårt då han blev människa. Men Gud prövar oss inte utöver vår förmåga att stå emot frestelser. Bygger vi på hälleberget – på Jesus Kristus – så har vi byggplan i den Heliga Skrift och i Kyrkans heliga tradition som är avpassad för varje prövning som kan drabba oss. Att i egentlig mening tro på Gud är också att tro på hans försyn. Att tro på hans Son, Jesus Kristus är också att tro på korset. Låter Gud en storm blåsa bort något som vi trodde var färdigtbyggt, skall vi också tacka för detta. Också en storm kan vara ett tecken på Guds omsorg. Han kommer att hjälpa oss att göra ett bättre bygge om vi inte ger upp.

Broder Frans-Eric T.O.R.