Gudstjänsttider

Franciskusgården

OBS! NYA FÖRPLIKTANDE BESTÄMMELSER FÖR STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT - GÄLLER FRÅN OCH MED SÖNDAGEN 29 MARS


Alla offentliga (annonserade) gudstjänster i Stockholms stift ställs in tills vidare. Privat (oannonserade) gudstjänster tillåts för mindre än 50 personer som spontant kommer.


Församlingskyrkorna i vårt stift fortsätter att vara öppna för bön och enskild andakt.


De heliga tre påskdagarna ska firas enligt dekretet som har sänts ut till stiftets präster men utan församling närvarande.


Tills vidare hänvisar vi till de mässor som sänds online eller på TV. Alla uppmuntras till andlig kommunion, Rosenkransen samt bibelläsning.FRANCISKUSGÅRDEN


Palmsöndagen - se regeln här ovan


Stilla veckan och Påsk - se regeln här ovan


Vi har endast öppet för enskild bön mellan 07.00-20.00 alla dagar. Den heliga mässan firas av bröderna och tidegärden ber vi dagligen för er. (Obs! kapellet är avstängt från huset.) Ring gärna för mer information. 


För bikt och den Heliga Kommunionen, och i nödfall, ring 031-795 72 35 eller Broder Stefan 0762-512 818 (Det är säkrare än att ringa på dörren!)BÖN OM RÄDDNING FRÅN PESTEN (Bedjes flera gånger dagligen av bröderna som uppmanar er att också bedja den)


Vi bönfaller dig, Herre, och uppsänder ett nödrop om, att du avvärjer denna pest som har blivit till en pandemi band oss, som hotar att skada och döda så många, ty vi förstår att denna farsot endast kan hejdas när du förbarmar dig över oss, förlåter dem som vänder sig till dig i tro och bekänner sin synd och skuld, och att du skänker oss, och alla människor, tid till bot och bättring. Genom vår Herre Jesus Kristus, din Son, som lever och råder, med dig, Fader, och den Helige Ande, en enda Gud, från evighet till evighet.

Amen.V. Sankta Corona, Guds martyr och vår förebedjerska.

R. Bed för oss.


V. Heliga Maria, hälsans Moder.

R. Bed för oss.EN BÖN AV THOMAS AV AQUINO ATT BEDJAS FÖRE ANDLIG KOMMUNION


O min Jesus, jag tror att du är närvarande i det Allraheligaste Sakramentet. Jag älskar dig mer än allting, och önskar att ta emot dig i min själ, men eftersom jag är hindrad i denna stund att ta emot dig kroppsligen i Sakramentet, ber jag dig, att andligen träda in i mitt hjärta. Jag omfamnar dig som om du redan var där och vill förena mig helt med dig.

Amen.


Copyright © All Rights Reserved