Gudstjänsttider

Mässtider:


Torsdag 22:a sep, mässa kl. 7.30

Fredag 23:e sep, mässa kl. 18.00 - Padre Pio

Lördag 24:e sep, mässa kl. 7.30

Söndag 25:e sep, högmässa 10.00, latinsk mässa 12.00, stilla kvällsmässa kl. 19.00


Måndag 26:e sep, mässa kl. 7.30

Tisdag 27:e sep, mässa kl. 7.30

Onsdag 28:e sep, mässa kl. 18.00

Torsdag 29:e sep, mässa kl. 7.30

Fredag 30:e sep, mässa kl. 18.00

Lördag 1:a okt, mässa kl. 7.30

Söndag 2:a okt, högmässa 10.00, latinsk mässa 12.00, stilla kvällsmässa kl. 19.00


Måndag 3:e okt, mässa kl. 7.30 och Transitus-Vesper kl. 18.00

Tisdag 4:e okt, mässa kl. 18.00 följt av festmåltid - alla är välkomna! - Vi firar Franciskus av Assisi!

Onsdag 5:e okt, mässa kl. 18.00

Torsdag 6:e okt, mässa kl. 7.30

Fredag 7:e okt, mässa kl. 18.00

Lördag 8:e okt, själamässa kl. 12.00 - begravningsmässa Kristina Smedman + 

Söndag 9:e okt, högmässa 10.00, latinsk mässa 12.00, stilla kvällsmässa kl. 19.00


Måndag 10:e okt, mässa kl. 7.30

Tisdag 11:e okt, mässa kl. 7.30

Onsdag 12:e okt, mässa kl. 18.00

Torsdag 13:e okt, mässa kl. 7.30

Fredag 14:e okt, mässa kl. 18.00

Lördag 15:e okt, mässa kl. 7.30

Söndag 16:e okt, högmässa 10.00, latinsk mässa 12.00, stilla kvällsmässa kl. 19.00


Måndag 17:e okt, mässa kl. 7.30

Tisdag 18:e okt, mässa kl. 7.30

Onsdag 19:e okt, mässa kl. 18.00

Torsdag 20:e okt, mässa kl. 7.30

Fredag 21:e okt, mässa kl. 18.00

Lördag 22:e okt, mässa kl. 10.00 - Francikskanska lekmannaorden träffas

Söndag 23:e okt, högmässa 10.00, latinsk mässa 12.00, stilla kvällsmässa kl. 19.00


Måndag 24:e okt, mässa kl. 7.30

Tisdag 25:e okt, mässa kl. 7.30

Onsdag 26:e okt, mässa kl. 18.00

Torsdag 27:e okt, mässa kl. 7.30

Fredag 28:e okt, mässa kl. 18.00

Lördag 29:e okt, mässa kl. 7.30

Söndag 30:e okt, högmässa 10.00, latinsk mässa 12.00, stilla kvällsmässa kl. 19.00
BÖN OM RÄDDNING FRÅN PESTEN


Vi bönfaller dig, Herre, och uppsänder ett nödrop om, att du avvärjer denna pest som har blivit till en pandemi band oss, som hotar att skada och döda så många, ty vi förstår att denna farsot endast kan hejdas när du förbarmar dig över oss, förlåter dem som vänder sig till dig i tro och bekänner sin synd och skuld, och att du skänker oss, och alla människor, tid till bot och bättring. Genom vår Herre Jesus Kristus, din Son, som lever och råder, med dig, Fader, och den Helige Ande, en enda Gud, från evighet till evighet.

Amen.V. Sankta Corona, Guds martyr och vår förebedjerska.

R. Bed för oss.


V. Heliga Maria, hälsans Moder.

R. Bed för oss.EN BÖN AV THOMAS AV AQUINO ATT BEDJAS FÖRE ANDLIG KOMMUNION


O min Jesus, jag tror att du är närvarande i det Allraheligaste Sakramentet. Jag älskar dig mer än allting, och önskar att ta emot dig i min själ, men eftersom jag är hindrad i denna stund att ta emot dig kroppsligen i Sakramentet, ber jag dig, att andligen träda in i mitt hjärta. Jag omfamnar dig som om du redan var där och vill förena mig helt med dig.

Amen.

Biskopen av Stockholm, kardinal Arborelius föreslår sitt stifts troende att vid den andliga kommunionen be denna bön av helige Padre Pio:


Min Jesus, jag tror att du är närvarande

i altarets allraheligaste sakrament.

Jag älskar dig över allt,

och min själ längtar efter dig.

När jag nu inte kan ta emot dig i altarets sakrament,

så kom ändå på ett andligt sätt till mig.

Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig,

jag förenar mig med dig.

Jag tillber dig i djupaste vördnad.

Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig. Amen.